O nas w Przeglądzie Lokalnym

W Przeglądzie Lokalnym z 5 stycznia 2012 roku nr 1/2012 (983) na stronie 12 ukazał się artykuł na temat szopek wykonanych na lekcjach techniki pod kierunkiem p. G. Lubszczyk.

przegld lokalny