Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Wcześniej obchody nie miały rangi państwowej. Od 1939 nieobchodzone, przywrócone w 1989 po obaleniu komunizmu. Każdego roku 11 listopada wracamy pamięcią do wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości i powrotu na polityczną mapę Europy.Uczniowie podczas akademii przywołali wydarzenia, prowadzące do odzyskania niepodległości w 1918. Przypomniano starania wielu pokoleń Polaków walczących o wolność. Oprawę muzyczną przygotowała pani Beata Stawowy. Po akademii Pani Dyrektor Urszula Cieślik w swym wystąpieniu podkreśliła rangę obchodzonego święta. Wskazała, iż postawa minionych pokoleń może stanowić wzór wierności wyznawanym wartościom.