NIE KRZYWDŹ NIKOGO!

NIE KRZYWDŹ NIKOGO!

Dnia 7 listopada 2012r. Teatr Moralitet z Krakowa zaprezentował spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. „Święta wojna”. Poruszono tematykę dotyczącą agresji. Zwrócono uwagę na jej różne aspekty, a także na naganność postawy biernej w obliczu krzywdy czynionej drugiemu człowiekowi. Podkreślono, że przyczyną cierpienia innych oprócz ataku fizycznego może być również obraźliwe słowo, krzywdząca opinia, czy brak zainteresowania. Uwypuklono fakt, że przemoc nie jest sposobem na rozwiązanie jakiejkolwiek sprawy, a drugiego człowieka należy traktować z szacunkiem.