Narodowe Święto Niepodległości

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii. Dobiegała wówczas końca I wojna światowa. Nasi zaborcy–Prusy i Austria zostali pokonani przez Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Carską Rosję zaś ogarnęła rewolucja i przestały być dla niej ważne sprawy rozgrywające się na ziemiach polskich. Polacy otrzymali szansę odbudowania własnego, niepodległego państwa. Miłość do ojczyzny, pobudzana męczeństwem i przelewem krwi w jej obronie sprawiła, że nie ulegliśmy wynarodowieniu. Za sprawą postaw patriotycznych pielęgnowanych w rodzinach, w literaturze i sztuce, w pieśniach i obyczajach, nasi rodacy podjęli walkę o wolność Polski.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia w tym roku obchodzimy listopadową rocznicę w odmienny sposób. Jednym z wydarzeń dzięki którym wzbogacono wiedzę uczniów o przeszłości były prelekcje na lekcjach historii omawiające wydarzenia historyczne, towarzyszące odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Happy boy and girl holding flag of Poland illustration