Najlepsi z najlepszych, czyli „Złota Księga Szkoły”

Do „Złotej Księgi Szkoły” wpisuje się nazwisko i imię absolwenta szkoły, który spełnia, co najmniej dwa z następujących kryteriów:

  • uzyskał średnią z przedmiotów, co najmniej 5,0 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania;
  • zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju;
  • uzyskał, co najmniej 80% punktów na egzaminie ośmioklasisty.

Milo nam poinformować całą społeczność szkolną, że zaszczytu wpisania do „Złotej Księgi Szkoły” za rok szkolny 2022/2023 dostąpili następujący uczniowie:

Jakub Gajdzik, Paweł Hańczur, Łukasz Kozik, Anna Okoń, Alicja Pietraszek, Alicja Rachubka, Emilia Serwatka, Marek Smolnik.

Ze względu na to, ze ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpiło dopiero na początku lipca uczniowie zaświadczenia wpisu do księgi uczniowie otrzymali już w iście wakacyjnym anturażu.

Cieszymy się, że mamy takich zdolnych uczniów i życzymy wszystkim kolejnych wspaniałych wyników już w nowych szkołach.