Nabór do szkoły podstawowej

Drodzy Rodzice

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców dziecka.

 

Pobierz:

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021-2022  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Rekrutacja do kl. I- zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Uchwała Rady Gminy

Zgłoszenie do szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Karta informacyjna

Zgoda na publikację danych i wizerunku

Wyrażenie życzenia nauki religii

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej -(j. niemiecki)