Moja mała ojczyzna

W ramach zajęć przybliżających dzieciom małą ojczyznę śląską uczniowie klasy Ib odwiedzili Szkolną Izbę Regionalną. W czasie zwiedzania izby dzieci miały możliwość obcowania z przeszłością naszego regionu. Z dużym zainteresowaniem słuchały opowiadań wychowawczyni i podziwiały zgromadzone eksponaty. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się kolorowy śląski strój ludowy, elegancki i dystyngowany, galowy mundur górniczy i mimo, że niepozorny to jednak pachnący historią i heroizmem mundur Powstańca Śląskiego.

Z. Popiel