Miasteczko ekologiczne Fundacji „Arka”

Fundacja ekologiczna Arka dnia 24 października realizowała w naszej szkole program, w którym edukacja ekologiczna prowadzona jest poprzez gry, zabawy i prezentacje.
MCEE(Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej) to specjalny samochód wyposażony w wiatraki, systemy fotowoltaiczne, a wewnątrz w stanowiska komputerowe z licznymi grami i prezentacjami multimedialnymi. Wokół samochodu uczniowie układali gigantyczne puzzle, grali w Eko memory i ekologiczne gry. W Zielonym Kinie oglądali film ekologiczny dzięki systemowi 4 rowerów, prądnic i akumulatorów. Energię do wyświetlania filmu uczniowie sami wytwarzali pedałując na rowerach. Składamy podziękowania Referatowi Ochrony Środowiska przy Urzędzie Gminy w Gierałtowicach za sfinansowanie tego przedsięwzięcia i umożliwienie naszym uczniom uczestnictwa w tak ciekawych warsztatach ekologicznych.