Mamy tablice! – dziękujemy Rodzicom

Drodzy Rodzice!

Dzięki środkom finansowym, przekazanym przez Was w ramach akcji 1% dla naszej szkoły, zakupiliśmy dwie nowoczesne tablice interaktywne. Będą z nich korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej i dzieci przedszkolne. Dodatkowo Rada Rodziców Szkoły Podstawowej przeznaczyła dodatkowe fundusze na zakup krótkoogniskowego projektora multimedialnego, niezbędnego do użytkowania takiej właśnie tablicy. Szkoła wzbogaciła się o bardzo dobry sprzęt, który podniesie jakość pracy naszej placówki.

Wszystkim, którzy wsparli akcję 1% serdecznie dziękujemy –

Uczniowie, Nauczyciele i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gierałtowicach