Mały OKR 2013

Dn. 11 marca 2013r. na nowej scenie Teatru Śląskiego w „Malarni” w Katowicach odbyły się przesłuchania w ramach

Eliminacji Regionalnych Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Mały OKR 2013″.

Gminę Gierałtowice reprezentowało 5 osób – w tym 2 osoby z Gierałtowic. Joanna Wiaterek – uczennica klasy Vc recytowała wiersz Jana Brzechwy pt. „Wrona i ser” oraz fragment prozy Christine Aubree pt. „Czarna magia w szkole”.

Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Oceniano dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, dykcję, emisję, ekspresję i ogólny wyraz artystyczny.

IMG 5360