Laureaci uhonorowani

Tegoroczni Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymali nagrody i gratulacje potwierdzające ich szeroki zasób wiedzy i umiejętności oraz pracowitość i wytrwałość. 10 maja 2023r. pani Urszula Bauer, Śląska Kurator Oświaty wręczyła Alicji Rachubka naszej podwójnej Laureatce WPK z chemii i fizyki stosowne zaświadczenie podczas uroczystości, która miała miejsce w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Warto dodać, że takich laureatów poczwórnych, potrójnych i podwójnych w skali całego województwa było 56. Tym bardziej jesteśmy dumni, ze Alicja znalazła się w gronie takich wybitnych uczniów.

17 maja 2023r. w auli XII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu dyrektor Delegatury Gliwickiej Kuratorium Oświaty pan Wojciech Zając przekazał zaświadczenia i nagrody Łukaszowi Kozikowi i Markowi Smolnikowi, Laureatom WKP z Matematyki. Marek jest także finalistą WKP z Chemii.

Nasi uczniowie osiągnęli naprawdę znakomite wyniki w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych , a jest niezwykle trudne  zadanie. Najpierw trzeba uzyskać 75% punktów w etapie szkolnym, by dostać się do etapu miejsko-gminnego. Następnie 85% w etapie miejsko-gminnym, aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego konkursu. Zdobycie co najmniej 50% punktów w etapie wojewódzkim, pozwala uzyskać tytuł finalisty konkursu, a najlepsi, którzy zdobyli co najmniej 85% punktów, zostają laureatami. Uzyskanie takiego wyniku wymaga ogromnego zaangażowania, systematyczności, umiejętności logicznego myślenia i odporności na stres.

Nauczycielom dziękujemy za zapał i profesjonalne przygotowanie uczniów. Rodzicom  gratulujemy tak wspaniałych dzieci i dziękujemy także za zaangażowanie i wsparcie.

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/spotkanie-slaskiego-kuratora-oswiaty-z-laureatami-ktorzy-osiagneli-najlepsze-wyniki-w-wojewodzkich-konkursach-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2022/

aut. zdjęć: D. Kozik, B. Budniok-Rachubka