„Łap słońce z głową”

W naszej szkole realizowana jest wojewódzka akcja informacyjna Państwowej Inspekcji Sanitarnej pt. „Łap słońce z głową” , której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat bezpiecznego korzystania z promieni słonecznych. Pogadanki na temat akcji prowadzono podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie, zajęć z wychowawcami, rozdawano ulotki oraz przygotowano wakacyjne gablotki z powyższą informacją.

Cele akcji:

  • upowszechnienie zasad ochrony skóry przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym,
  • kształtowanie postaw i zachowań związanych z bezpiecznym korzystaniem z promieni słonecznych w okresie letnim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • zwrócenie uwagi na problemy wynikające z zdrowotne wynikające z nieodpowiedniego korzystania promieniowania ultrafioletowego UV w solariach,
  • przekazanie o negatywnych informacji o konsekwencjach nadmiernego promieniowania UV, zwłaszcza u dzieci młodzieży.