Szkolny Klub Wiewiórki

Program PCK „Super Wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby”

Założeniem programu jest wyksztalcenie u dzieci nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i udzielanie pomocy potrzebującym.

W czasie 17 zajęć edukacyjnych dzieci będą uczyć się:
• bezpiecznego zachowania w czasie nauki, zabawy i odpoczynku
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego
• przestrzegania nawyków higienicznych
• udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
• numerów alarmowych i umiejętności prawidłowego korzystania z nich
• posługiwania podstawowymi materiałami opatrunkowymi
• racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach.

 ROK SZKOLNY 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy I a pod opieką p. Urszuli Ficek przystąpili do programu Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby.

1. Poznajmy się

 Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali cele klubu Super Wiewiórki oraz Olę i Kubę, którzy poprowadzą ich w bezpieczny świat zabaw i wypoczynku. Dzieci dowiedziały się że każde dziecko może zostać członkiem klubu, jeśli dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz pomaga potrzebującym. Zajęcia urozmaicono zabawami integracyjnymi na świeżym powietrzu w pięknej jesiennej scenerii.

 

 

2.Pierwsze spotkanie Oli z PCK

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z ideami i działaniami Czerwonego Krzyża. Uczniowie poznali symbol czerwonego krzyża oraz pojęcie wolontariatu. W czasie zajęć członkowie Klubu Wiewiórka poznali przygody Oli w czasie przedświątecznym i podobnie jak bohaterka opowiadania postanowili pomóc potrzebującym w czasie zbliżających się świąt włączając się wraz z rodzicami w akcje charytatywne.

3. Ola myje zęby

W czasie zajęć pani pielęgniarka zapoznała dzieci z zasadami higieny jamy ustnej oraz przestrzegła jakie mogą być następstwa zaniedbania higieny. Każdy uczeń sam przećwiczył szczotkowanie zębów.

Aby ząbki były zdrowe
Klub Wiewiórka wam podpowie:
Rano, w wieczór i w południe
Myjcie ząbki dzieci cudnie,
Aby zawsze zdrowe były
Jak najdłużej wam służyły.

W utrzymaniu pięknego i zdrowego uśmiechu pomaga również comiesięczna fluoryzacja.

 

4. Ola Ratowniczka

Na zajęcia zaproszono wolontariuszy Szkolnego Koła PCK ,którzy pokazali uczniom w jaki sposób ratować ludzkie życie. Każdy uczeń miał okazję przećwiczyć jak wzywać pomoc i jak powiadomić służby medyczne o nagłym zdarzeniu. Ponadto uczniowie zapoznali się z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności i omdlenia. Chętni uczniowie sprawnie przeprowadzali resuscytację. Dzieci bardzo uważnie wysłuchały wskazówek swoich starszych kolegów.

5. Ola sama ubiera się

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego ubierania się stosowanie do pogody. Dzieci dowiedziały się jakie mogą być skutki noszenia niewłaściwego ubioru. Atrakcją zajęć był pokaz mody zimowej oraz projektowanie ubioru na początek zimy.

 

6. Ola na wycieczce w lesie

W czasie zajęć dzieci poznały mieszkańców lasu i rośliny leśne. Uświadomiono uczniom, jakie niebezpieczeństwa mogą ich spotkać w czasie leśnej wycieczki. Uczniowie nauczyli się, że las to mieszkanie zwierząt a my jesteśmy w lesie gośćmi i dlatego powinniśmy zachowywać się tak, aby im nie przeszkadzać. Dzieci wiedzą również, że podczas wycieczki nie można oddalać się od grupy ponieważ łatwo jest się zgubić.
Na zakończenie dzieci opowiadały o znaczeniu przyrody w życiu człowieka.

 

7. Niebezpieczne zabawy Oli zimą

Kolejne spotkanie w Klubie Wiewiórka poświęcono utrwaleniu zasad bezpieczeństwa zabaw w czasie zimy. Uczniowie już wiedzą, że:
-Narty- powinny być dobrze zapięte i jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach.
-Łyżwy -jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach, zawsze z osobą dorosłą i uważamy na kolegów.
-Sanki- nigdy nie jeździmy obok ulicy, sprawdzamy sanki przed jazdą, nie wjeżdżamy na kolegów, nie robimy sami kuligów.
-Śnieżki- nie mogą być za twarde, nie wrzucamy śniegu za ubranie, nie „nacieramy” kolegów. Pamiętamy, że zabawa jest tylko wtedy, kiedy wszyscy bawią się dobrze.
-Ubieramy się ciepło.

 

8. Ola na placu zabaw

Na zajęciach dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania na placu zabaw, dowiedziały się jakie mogą być następstwa nieostrożnej zabawy oraz jakich obrażeń mogą doznać. Gościem na lekcji była pani pielęgniarka Katarzyna Lamla, która pokazała dzieciom, jak udzielać pomocy przy lekkich urazach. Uczniowie sumiennie ćwiczyli zakładanie opatrunków przy użyciu materiałów opatrunkowych.
Nadchodzi wiosna i uczniowie będą spędzać czas na szkolnym placu zabaw.

Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznej zabawy!

 

9. Ola czyścioszek

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej oraz konsekwencjami nie przestrzegania tych zasad. Szczególną uwagę zwrócono na mycie rąk przed każdym posiłkiem oraz mycie warzyw i owoców przed jedzeniem.

 

10. Ola rysuje, plecy prostuje

Dzieci odwiedziły gabinet pani pielęgniarki. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz zasadami prawidłowego oświetlenia miejsca pracy. Uczniowie dowiedzieli się, jak dbać o proste plecy i zdrowe oczy. Pani pielęgniarka uświadomiła dzieciom, jakie mogą być następstwa nieprzestrzegania tych zasad. Na zakończenie zajęć uczniowie ćwiczyli utrzymanie prawidłowej postawy ciała siedząc i spacerując z książką na głowie.

11. Ola Europejczyk

Na zajęciach uczniowie zdobyli podstawowe informacje na temat Unii Europejskiej. Dowiedzieli się jakie kraje wchodzą w skład UE, jak wygląda flaga Unii oraz jaki jest hymn. Dzieci wiedzą, że wszystkie państwa, które są członkami Unii nadal mają swój hymn, swoją flagę i zachowują swoje cechy narodowe a jednak tworzą jedną, wielką, europejską rodzinę.

 

12. Ola mała kuchareczka

Na zajęciach dzieci rozpoznawały niebezpieczeństwa wynikające z zabawy z ogniem. Nauczyły się udzielać pierwszej pomocy przy oparzeniach. Poznały niebezpieczeństwa grożące podczas niewłaściwego korzystania z prądu elektrycznego. Dzieci znają numer alarmowy do Straży Pożarnej , Policji oraz Pogotowia Ratunkowego i wiedzą jak z nich korzystać.

 

13. Ola i obcy

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z obcymi oraz wykształcenie umiejętności proszenia o pomoc osób dorosłych. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie ostrożności względem nieznanych osób w różnych sytuacjach (rozmowy z nieznajomym, częstowania słodyczami przez nieznajomych, nieobecności rodziców w domu).

14. Przyjaciele Oli i Kuby

Zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci z zasadami tolerancji czyli szacunku dla innych osób. Uczniowie poznali przedstawicieli różnych ras. Poznając przyjaciół Oli i Kuby dzieci wiedzą, że powinniśmy szanować innych ludzi bez względu na kolor skóry, oczu czy włosów.

15. Ola dobrze sie zachowuje

Celem zajęć było upowszechnienie wśród dzieci konieczności pomocy innym ludziom oraz wpojenie podstawowych zasad kulturalnego zachowania. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie potrzeb innych ludzi i niesienie pomocy potrzebującym. Bohaterami zajęć byli Ola i Kuba , którzy pomogli niewidomej pani, sąsiadce i chłopcu na wózku inwalidzkim. Na zakończenie dzieci rysowały plakaty akcentując jedno z magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 

 

16. Podsumowanie całorocznej pracy

Na ostatnich zajęciach Klubu Wiewiórki podsumowano zdobyte wiadomości i umiejętności. Każdy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę uczestnicząc w grze planszowej. Po spotkaniach z Olą i Kubą dzieci wiedzą jak dbać o swoje bezpieczeństwo i jak mądrze pomagać innym.

Na pamiątkę spotkań z Super Wiewiórką każdy uczeń otrzymał dyplom.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy I b pod opieką p. Zdzisławy Popiel przystąpili do programu Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby.

1. Poznajmy się

Na pierwszych zajęciach koła, dzieci poznały Super Wiewiórkę, przyjaciółkę Oli i Kuby, bohaterów programu PCK „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” .
W czasie zajęć, dzieci zapoznały się z warunkami, które należy spełnić by zostać członkiem Klubu Wiewiórki, oraz pokolorowały portret nowej przyjaciółki.

 wiew1

 

2. Pierwsze spotkanie Oli z PCK

W czasie zajęć starsze koleżanki, wolontariuszki Szkolnego Koła PCK, zaznajomiły uczniów klasy pierwszej z Ruchem Czerwonego Krzyża jego ideami i działaniami, z funkcją ochronną i znakiem organizacji. Przedstawiona działalność Klubów Wiewiórki, zainteresowała dzieci tak dalece, że z ochotą przystąpiły do niej. Na zakończenie spotkania nowi członkowie Klubu Wiewiórki pokolorowali znak Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

3. Ola idzie do szkoły

Celem zajęć było wdrażanie uczniów do prawidłowych nawyków związanych z ruchem na drogach i umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy. Utrwalono zasadę prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej. Dzieci dowiedziały się o sposobach wezwania pomocy z użyciem telefonicznych numerów ratunkowych. Dzieci dowiedziały się również, że aby być widocznym na ulicy po zmroku trzeba koniecznie nosić światełka odblaskowe. Kształcono u dzieci dojeżdżających do szkoły samochodem nawyk siadania w specjalnym foteliku i zapinania pasów. Na zakończenie zajęć dzieci nauczyły się wiersza pt. „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.

4. Ola myje zęby

Na kolejne zajęcia zaproszono panią higienistkę która zapoznała dzieci z koniecznością przestrzegania zasad higieny osobistej, a zwłaszcza higieny jamy ustnej. Pogadanka poprzedzona została projekcją filmu pt. „Doktor Ząbek i legenda Zębolandii „. Bohaterowie filmu uświadamiali dzieciom następstwa zaniedbania higieny jamy ustnej.
Po zajęciach dzieci wiedzą:
– dlaczego należy myć zęby
-jak często należy myć zęby,
-jak prawidłowo myć zęby,
-dlaczego i jak często powinniśmy chodzić do dentysty,
-jakie mogą być następstwa nie przestrzegania zasad higieny jamy ustnej.

 

5. Ola na placu zabaw

Kolejne spotkanie poświecono zasadom bezpiecznego zachowania się na placu zabaw. Dzieci w czasie spotkania dowiedziały się jakie mogą być następstwa nieostrożnej zabawy. Po zajęciach dzieci potrafią odróżnić zabawy niebezpieczne od bezpiecznych.

W drugiej części zajęć pani higienistka zapoznała dzieci z różnymi rodzajami obrażeń i nauczyła w jaki sposób można udzielić pierwszej pomocy przy lekkich urazach. W czasie ćwiczeń praktycznych uczniowie poznali sposoby zakładania prostych opatrunków na skaleczenia.

 

6. Ola czyścioszek

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej, oraz wykształcenie u milusińskich nawyku mycia rąk przed każdym posiłkiem. Zapoznano również dzieci z konsekwencjami nie przestrzegania zasad higieny spożywania posiłków.
W drugiej części spotkania pani higienistka zapoznała dzieci z chorobami, które mogą być wywołane przez spożywanie nie mytych owoców i warzyw.

 

7. Ola rysuje, plecy prostuje

 Siódme spotkanie odbyło się w gabinecie pani pielęgniarki szkolnej. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami dbania o prawidłową postawę ciała, oraz mogli zobaczyć na zdjęciach efekty nie przestrzegania omawianych zasad.
Zapoznano również dzieci z zasadami prawidłowego oświetlenia miejsca pracy, aby przy codziennych zajęciach nie niszczyć oczu.
W czasie ćwiczeń uczniowie demonstrowali zdobyte wiadomości.

 

8. Ola dobrze się zachowuje

W czasie zajęć kształcono u dzieci potrzebę niesienia pomocy ludziom starszym w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. Wpajano uczniom zasady kulturalnego zachowania się w kontaktach międzyludzkich. Wdrażano do używania zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia itp.

 

 

9. Ola na wycieczce w lesie

W czasie zajęć dzieci zapoznały się z mieszkańcami lasu i owocami leśnymi. Uświadamiano dzieciom zagrożenia z jakimi mogą się spotkać w czasie leśnych wycieczek. Zapoznano uczniów z zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczki w lesie.
W drugiej części zajęć uświadamiano dzieciom jak ważna jest przyroda w życiu ludzi, uczono dzieci rozróżniać owoce i rośliny trujące od nietrujących. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne ze zgromadzonych darów lasu.

 

 

 10. Ola sama się ubiera

Zajęcia poświecono zapoznaniu dzieci z zasadami prawidłowego ubierania się w zależności od pogody i pory roku. Zwracano uwagę na estetykę i czystość noszonych ubrań. W drugiej części zajęć uczniowie w grupach projektowali stroje stosowne do wylosowanej pory roku.

 

11. Niebezpieczne zabawy Oli zimą

Kolejne spotkanie Wiewiórek, poświecono utrwaleniu zasad bezpieczeństwa zabaw w czasie zimy. Zapoznano dzieci z konsekwencjami i następstwami nieprzestrzegania poznanych zasad podczas zabaw zimowych na sankach, w czasie rzucania śnieżkami, w czasie jazdy na nartach i łyżwach.

 

 12. Ola mała kuchareczka

Podczas zajęć uczniowie poznali niebezpieczeństwa wynikające z nieostrożności zabaw w kuchni. Zapoznano dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach. Uświadamiano niebezpieczeństwo wynikające z kontaktem dzieci z prądem elektrycznym. Uczniowie wiedzą że w razie pożaru należy zawiadomić Straż Pożarną – 998 , Pogotowie Ratunkowe – 999 i Policję – 997.

 

13. Ola Europejczyk

W trakcie zajęć dzieci poznały państwa zrzeszone w Unii Europejskiej i ich położenie na mapie Europy. Dowiedziały się również:
-co to jest UE,
– jak wygląda flaga UE,
– jaki jest hymn UE,
– jaka waluta obowiązuje w UE.
Swoją wiedzę utrwaliły w czasie zajęć komputerowych rozwiązując europejskie zagadki.