Kurs pierwszej pomocy

Pani Dorota Stanek, instruktorka i przedstawicielka PCK z Knurowa przeprowadziła w dniu 15 listopada profesjonalny kurs pierwszej pomocy. Członkowie SK PCK zapoznali się z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności, omdlenia, zranienia, złamania zamkniętego i otwartego, krwotoku z nosa, poparzenia skóry. Wszyscy uczniowie sprawnie przeprowadzali resuscytację. Członkowie SK PCK otrzymają certyfikaty ukończenia kursu i na pewno będą wiedzieli, co robić w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Stali się małymi ratownikami.