Wymarzony świat dla dzieci według Janusza Korczaka-konkurs plastyczny

Rok 2012 został ogłoszony

ROKIEM JANUSZA KORCZAKA.

Powinniśmy pamiętać, że Stary Doktor, jak nazywano Korczaka, był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa. Zostawił wiele wskazówek, o których warto przypominać.

W związku z powyższym zapraszam uczniów szkoły podstawowej do konkursu plastycznego, którego tematem jest:

?Wymarzony świat dla dzieci według Janusza Korczaka”

Cel konkursu:

– przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka

– zachęcenie do czytania utworów pisarza

– rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej i estetycznej

– prezentacja dokonań twórczych dzieci

Wykonaj plakat w formacie A3 na powyższy temat. Pracę możesz wykonać sam lub w grupach. Wybierz dowolną technikę plastyczną (rysowanie, malowanie, wydzieranie itp. lub połącz ze sobą kilka technik). Gotową i podpisaną na odwrocie pracę przynieś do biblioteki szkolnej do 20 marca 2012. Komisja konkursowa dokona oceny prac. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Poniżej fragmenty filmu o Januszu Korczaku

{youtube}yNZzQ3s1igU{/youtube}