Konkurs plastyczny „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO ŚWIAT”

                              Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni, spostrzegawczości  oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
  • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na  miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
  • rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego.

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: płaskie (format pracy – A3 lub A4) albo przestrzenne, technika wykonania prac – dowolna.

Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w 2 kategoriach wiekowych:

Pierwsza kategoria –  uczniowie klas I – III

druga kategoria – uczniowie klas IV – VI

Kryteria oceny:

  1. Przy ocenie prac plastycznych konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
  2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
  3. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
    TERMIN SKŁADANIA PRAC: poniedziałek 23 MAJA 2023

Organizatorzy: p. Teresa Ral. p. Joanna Tyc