Konkurs historyczny w ramach programu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń

W ramach programu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń, realizowanego w szkole podstawowej, odbył się konkurs historyczny, związany z tematyką przestrzegania praw człowieka na przestrzeni wieków.

W szranki konkursowe stanęło 13 uczestników. Odpowiadali na pytania teoretyczne, ale musieli także wykazać się umiejętnościami praktycznymi. W jednym z zadań zobowiązano ich do opracowania programu swej kampanii wyborczej na przewodniczącego samorządu.

Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Adamczyk z klasy VIA.

GRATULUJEMY!

Stefan Duda