Konkurs Fotograficzny „Bociany”

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

z Wrocławia, sponsorem ENERGA Spółka Akcyjna z Gdańska. W ramach konkursu wydzielono trzy kategorie: Bocian biały, Bocian w akcji i Gniazdo bocianie. Prace w formie elektronicznej spełniające wymogi techniczne zawarte w regulaminie i skan formularza konkursowego należy przesyłać do 01.10. 2013 r. na e mail Pani Barbary Rapcia, który zostanie podany zainteresowanym. Konkurs trwa do 31.10. 2013 r. do godziny 24:00. Można wykorzystać zdjęcia zrobione wcześniej w poprzednich latach.

Pobierz regulamin.