Zajęcia pozalekcyjne

Kółka zainteresowań oraz zajęcia wyrównawcze w ZSP Gierałtowice
w I semestrze 2020/2021