„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Hasło to nawiązuje do ludowej wyliczanki, zachęca do refleksji nad stosunkiem do otaczającego nas świata. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu, na pobocza dróg czy na teren szkoły. 17 września nasi uczniowie sprzątali wyznaczone obszary Gierałtowic. Najwięcej śmieci zebrała klasa Va i w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.