KLASA IIA W KRAINIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

logo

W listopadzie 2012 r. klasa II a przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej organizowanej przez Grupę ENERGA „Konkurs Planeta Energii”. Jej celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej – źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

W ramach udziału w konkursie w okresie od listopada 2012 roku do końca stycznia 2013 roku przeprowadzono z uczniami 6 lekcji w oparciu o scenariusze zajęć zamieszczone w zeszycie metodycznym dla nauczycieli „Energia przedstawia. W krainie prądu elektrycznego” oraz zrealizowano szereg działań dodatkowych, m.in.:

– zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

– przedstawienie w formie programu telewizyjnego pt. „W KRAINIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO” przygotowane przez uczniów klasy IIa dla ich starszych kolegów z klas trzecich,

– wykonanie gier planszowych „W KRAINIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO „,

– opracowanie projektu odznaki „BRAWO! OSZCZĘDZASZ PRĄD”,

– zajęcia dla przedszkolaków w formie gier i zabaw  „W KRAINIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO – gry i zabawy”,

– wystawa prac uczniów klasy II a w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach,

– lekcja biblioteczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach,

– spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach dla dzieci oraz ich babć i dziadków.

Wychowawczyni klasy IIa: Anna Winiarska