Klasa 3b – Eksperci programowania

Uczniowie klasy 3b w roku szkolnym 2020/2021 r. realizowali Innowację pedagogiczną pt. „W poszukiwaniu wartości”.

Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Głównym celem innowacji było rozwijanie u wychowanków systemu wartości oraz uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do problemów, czy umiejętność pracy zespołowej, w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie, eksperymentowanie.

Uczniowie w pracy na zajęciach wykorzystywali: tablety, komputery, tablice multimedialną i ozoboty. Korzystali z ciekawych platform edukacyjnych. Odkryli, że programowanie może być łatwe i ciekawe.