Jubileusz 80- lecia Szkoły

17 stycznia 2014– dzień, w którym świętowaliśmy Jubileusz 80-lecia istnienia naszej szkoły. Mamy nadzieję, że udało nam się choć na chwilę ożywić wspomnienia, przypomnieć tych, którzy poprzez swoje ogromne zaangażowanie tworzyli karty historii szkoły. Wszyscy obecni na tej uroczystości – możemy stwierdzić, że wprawdzie zmieniali się nauczyciele i uczniowie, sale szkolne, rzeczywistość polityczna, ale nasza podstawówka pozostała niezmieniona – to miejsce, do którego wracamy ze wzruszeniem i refleksją, że „nic dwa razy się nie zdarza, i zdarzyć się nie może”.

W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia, gratulacje i pamięć o szkole…