Informacja o zajęciach: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców, jako pierwszych i ajważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, tylko wtedy, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach. Zajęcia będą odbywały się tylko przez jeden semestr dla danej klasy.
W pierwszym semestrze, wychowanie do życia w rodzinie, będzie realizowane w klasach: 4a, 5a, 6a, 6c, 7a, 8a, 8c
W drugim semestrze, wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane w klasach: 4b, 5b, 6b, 6d, 7b, 8b
W naszej szkole realizowany jest program: „Wędrując ku dorosłości” autorstwa Teresy Król (RUBIKON).