Informacja dla uczniów wybierających szkoły branżowe – praktyki

Ważna informacja dotycząca uczniów 13-letnich, będących od nowego roku szkolnego pracownikami młodocianymi (klasy wielozawodowe – z kształceniem u pracodawcy).

Informujemy, że uczniowie, którzy aplikują do klas wielozawodowych jako pracownicy młodociani mogą podpisać umowę z pracodawcą, jeśli:

-ukończyli szkołę podstawową i mają ukończone 13 lat

-posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

-posiadają zgodę pracodawcy

-posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.