III miejsce w Powiatowym Konkursie „MIŚ BEZPIECZEŃSTWA”

29 maja w Szkole Podstawowej w Paczynie odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „MIŚ BEZPIECZEŃSTWA”.
Naszą szkołę reprezentowali: Angelika Nieradzik, Anna Michalik oraz Marcin Matera. W pierwszej części uczniowie indywidualnie rozwiązywali test. Druga część rozgrywana była drużynowo. 3-osobowe zespoły z każdej szkoły zmierzyły się z zadaniami konkursowymi, takimi jak m.in. krzyżówka, wykreślanka, rysowanie znaków, wypisywanie elementów budowy roweru, odczytywanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniu. Pomiędzy częściami konkursu odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Nasza drużyna zdobyła III miejsce i otrzymała puchar, maskotkę „Miś bezpieczeństwa”, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, Urząd Miejski w Toszku, Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy!!!