?I etap akcji Warto Być Dobrym zakończony!

Zgodnie z wymogami regulaminowymi akcji Warto Być Dobrym uczniowie podczas apelu w piątek 13 stycznia 2012 zostali zapoznani z podstawowymi celami przedsięwzięcia.
Zachęcono ich do włączenia sie do akcji poprzez zadeklarowanie działań w trzech podstawowych grupach:
? pomoc drugiemu człowiekowi (ja i bliźni)
? zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną (ja i społeczność)
? działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (ja i świat)

Nadszedł czas na wypełnianie deklaracji udziału przez uczniów i ich rodziców. Chęć udziału należy zgłaszać swemu wychowawcy.
Zgodnie z zapewnieniami organizatora akcji Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła do końca stycznia zostanie dostarczony do szkoły rower o wartości ok. 1.000 zł, który stanowi główną nagrodę w konkursie.
Rozwiązanie w czerwcu 2012 roku.

koordynator akcji
Stefan Duda