Historia mediów wg szkolnych dziennikarzy

Media to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji płynących ze świata, czyli radio, telewizja, Internet, oraz prasa. Odbiorcami tych wiadomości jesteśmy my – SPOŁECZEŃSTWO. Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia czy też czytanie prasy dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świecie lub w naszym państwie, możemy porozumiewać się ze znajomymi lub odpocząć od pracy i nauki. Dzisiaj bez mediów nie wyobrażamy sobie życia. Stwarzają nam możliwość poznawania świata. To obecnie nasze narzędzie pracy. Pamiętajmy o rozsądnym i rozważnym korzystaniu z tego, co nam dają media.

Prace o historii telewizji, radia, Internetu, prasy i telefonu wykonali członkowie Koła Dziennikarskiego.