Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Od 22 do 26 listopada Honorowi Dawcy Krwi obchodzą swoje święto. Członków SKPCK odwiedził pan Adam Pobłocki, który oddaje krew potrzebującym od 1979 r. W czasie prelekcji podkreślił znaczenie krwi jako lekarstwa ratującego życie. Dzieci otrzymały broszurki zachęcające do honorowego oddawania krwi. Przekażą je dorosłym, bo tylko ten, kto ukończył 18 lat i jest zdrowy może zostać Honorowym Dawcą Krwi. Na zajęciach technicznych i świetlicy uczniowie wykonali tematyczne plakaty, które zaprezentowali na okolicznościowej wystawce.

Dziękujemy PCK z Knurowa za podarowane jabłka dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.