Góra Grosza

Góra Grosza 2016

Zakończyła się już XVII edycja akcji Góra Grosza pod hasłem „Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance”. Teraz uczniowie przystąpili do przeliczania naszej szkolnej góry monet, a jest tego sporo… Organizatorem ogólnopolskiej akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, które zadeklarowało, że zebrane pieniądze przekażą na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Samorząd Uczniowski, który przeprowadził zbiórkę w naszej szkole, składa serdeczne podziękowania wszystkim Dobroczyńcom o ogromnym sercu!


 Góra Grosza 2015

W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku w naszej szkole Samorząd Uczniowski przeprowadził wśród uczniów akcję Góra Grosza. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, które zebrane pieniądze przekaże na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Zebraliśmy 154,84 zł! Dziękujemy wszystkim za pomoc! Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance!


 Góra Grosza 2014

W grudniu 2014 zakończyła się ogólnopolska akcja „Góra Grosza”. Jej celem jest zebranie jak największej ilości monet, które fundacja „Nasz Dom” przekazuje wybranym Domom Dziecka. W myśl zasady: jeden grosz to niewiele, ale góra grosza to wiele! W tym roku Samorząd Uczniowski zebrał 129,60 zł! Dziękujemy wszystkim za wsparcie!


 Góra Grosza 2013

Dobiegła już końca ogólnopolska akcja Góra Grosza! W tym roku zebraliśmy 170,61 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie Domów Dziecka. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za czynny udział! Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza to bardzo dużo! Pamiętajmy o tym również za rok podczas kolejnej edycji akcji Góra Grosza.


 Góra Grosza 2012

Uczennice klas VI – tych zakończyły już liczenie monet w akcji Góra Grosza! Zebraliśmy 280,56 zł! Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy!


 Góra Grosza 2011

Zakończyła się XII edycja akcji Góra Grosza w Polsce i w naszej szkole. Przystępujemy teraz do liczenia zebranych groszy, ale wstępnie możemy już podać, że w tym roku uzbieraliśmy ok. 690 zł! Dziękujemy serdecznie wszystkim za wsparcie tej akcji w imieniu dzieci, do których trafi ta kwota. Pamiętajcie! Jeden grosz to niewiele, ale góra grosza to bardzo dużo!