Gminny Przegląd Pieśni i Wierszy Patriotycznych

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Chudowie zaprosiła uczniów z terenu gminy Gierałtowice do udziału w Gminnym przeglądzie pieśni i wierszy patriotycznych. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy Gierałtowice, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. W przeglądzie zaprezentowali się uczniowie z Chudowa, Gierałtowic, Przyszowic. Paniówek.

Martyna Hermann, uczennica naszej szkoły recytowała wiersz Marii Konopnickiej „Ojczyzna”. Mateusz Tabor zaprezentował wiersz  Janusza Szczepkowskiego „Opowiedz mi Ojczyzno”.

Chórek szkolny zaśpiewał „Rotę” oraz „Czemu płaczesz ty powstańcze”. Uczniów naszej szkoły przygotowała p. Beata Stawowy.

Uczestnikom przeglądu za zaangażowanie i zaprezentowanie utworów patriotycznych podziękowała pani dyrektor Stefania Michalska. Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu wzruszających przeżyć.