Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 14.05.13 odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Języka Angielskiego o tytuł „Gminnego Mistrza Języka Angielskiego”. Każdą szkołę podstawową z naszej gminy reprezentowało 2 uczniów klas IV-VI – naszymi reprezentantami byli Joanna Wiaterek (5c) i Marcin Matera (5a). Po teście pisemnym składającym się z trzech części: słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem i pytań gramatyczno-kulturowych, uczestnicy musieli zmierzyć się z wypowiedzią ustną na wylosowany przez siebie temat. Poziom wiedzy językowej był bardzo wysoki, dlatego 2 uczniów, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów przystąpiło do testu-dogrywki.

Tytuł „Gminnego Mistrza Języka Angielskiego” w roku szkolnym 2012/2013
otrzymał Szymon Piontek z SP w Chudowie.
Gratulujemy!