Gala Laureatów

W Auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach odbyła się Gala Laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Podczas gali uhonorowany został Marcin Matera.

Relacja z gali

 

foto1

 

Marcin jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii oraz po raz drugi zwycięzcą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody ( jako pierwszy na liście, z największą ilością punktów).
Organizatorzy konkursów tworzą możliwości do współzawodnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych oraz do wyławiania talentów. Uczestnictwo w konkursach wdraża do samokształcenia i podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój oraz daje sposobność do samorealizacji i prezentacji uzdolnień.
Marcin bez trudu przeszedł przez etapy: szkolny, rejonowy, a potem wojewódzki. Przygotowywał się rzetelnie, sumiennie i systematycznie, ale nie bez znaczenia są też umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i korzystania z informacji, które posiadł w stopniu doskonałym.
Trzeba też zaznaczyć, że szczególnie w konkursie polonistycznym, bardzo pomaga nie tylko znajomość lektur, ale przede wszystkim szeroko pojęte obycie literackie, co może zapewnić jedynie częsty kontakt z książką. Słowo pisane rozwija, wzbogaca, kształtuje postawę szacunku wobec kultury świata i własnego narodu.
Wygrana Marcina została życzliwie przyjęta przez jego klasę, która szczerze życzyła mu osiągnięcia sukcesu oraz przez całą społeczność szkolną, ponieważ sięgnięcie po laury w dwóch prestiżowych konkursach ocenić można jako ewenement i unikalny przykład wszechstronności i wytrwałości w dążeniu do celu.

GRATULUJEMY!!!