Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX”

3 marca 2015 r. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX” pod naukowym patronatem Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do zmagań konkursowych przystąpiło jedenastu uczniów klas 4-6, mając 75 minut czasu na udzielenie poprawnych odpowiedzi. Test składał się z trzydziestu pytań dotyczących gramatyki, leksyki, funkcji i środków językowych oraz pytań dotyczących lektury „Theseus and the Minotaur” i „Puss in Boots”.
Wyniki zostaną ogłoszone dopiero za 2 miesiące, więc trzymamy mocno kciuki za wszystkich uczestników!