Europejski Dzień Języków 2014

Już od jedenastu lat dzień 26 września jest Europejskim Dniem Języków. To Rada Europy podjęła inicjatywę ochrony europejskiego dziedzictwa językowo-kulturowego, pokazanie różnorodności językowej Europy oraz zachęcenie do intensyfikacji i zróżnicowania form promocji nauki języków obcych.

Próbując sprostać tym wymaganiom, nauczyciele języka angielskiego zorganizowali quiz kulturowy o krajach anglojęzycznych. Zadaniem uczniów było odpowiedzieć na 25 pytań dotyczących tych krajów w formie pisemnej. Do konkursu mógł przystąpić każdy chętny uczeń, więc podczas przerw śródlekcyjnych trwała prawdziwa „burza mózgów”, ponieważ niektóre pytania były naprawdę trudne. Korzystając z pomocy kolegów oraz bogatego  księgozbioru w bibliotece szkolnej konkursowicze odnaleźli odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.

Gratulujemy wiedzy i wytrwałości!