Ekozespół – Konkurs „Świadomy wie co robić z ZSEE”

Grupa 5 aktywnych uczniów: Dominika Radwin, Natalia Kostubała, Julia Płaszczyk, Paulina Nieradzik oraz Katarzyna Adamczyk  wraz z opiekunem p. A. Słaboń stworzyła Ekozespół, który będzie reprezentować szkołę  w ogólnopolskim konkursie pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE”. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach, a jego celem jest upowszechnianie praktycznej wiedzy nt. zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) W wyniku konkursu uczestnicy poznają definicje związane z ZSEE, grupy i rodzaje ZSEE, metody identyfikacji zagrożeń środowiska, formy współpracy ze społecznością szkolną i lokalnymi mieszkańcami oraz zasady przeprowadzania akcji społecznej i promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie.

Beztytuu zmien_rozmiary