Dzień Bezpieczeństwa

W poniedziałek 25.06. wiele się działo w naszej szkole. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, z inicjatywy pani Teresy Ral zorganizowany został Dzień Bezpieczeństwa. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas IV ? VI.

Dzieci poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa w aspekcie zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w trakcie nadchodzących wakacji. Policjanci z Komendy Miejskiej w Gliwicach, pod kierunkiem zastępcy komendanta Pana Pawła Kopernika, wygłosili dla wszystkich uczniów prelekcję dotyczącą zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nad wodą, w górach, lesie.

Uczniowie brali udział w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez pana Marcina Grzegorzycę. Pod jego okiem uczyli się udzielać I pomocy, wykonywać sztuczne oddychanie, a także układać poszkodowanych w pozycji bezpiecznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy technik samoobrony. Wszyscy patrzyli z niezwykłą uwagą na pasjonującą , pełną energii prezentację.

Jednak zdecydowanie najwięcej entuzjazmu wzbudziły zajęcia strzelania z paintballu przygotowane niezwykle starannie i prowadzone przez pana Mateusza Juszczaka. Uczniowie na początku zostali profesjonalnie przeszkoleni jak używać sprzętu, a następnie mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się już w piątek. Pan Wojtek Szołtysek przeprowadził pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego, zaprezentował elementy stroju strażaka oraz wyposażenie wozu.

Głównym celem warsztatów było przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w możliwie najbardziej ciekawy, graniczący z zabawą, sposób. Na zakończenie każda klasa otrzymała CERTYFIKAT ukończenia warsztatów Dnia Bezpieczeństwa.