28.05.- Dzień Mamy w kl. I b

W Polsce po raz pierwszy obchodzony w 1923r. w Krakowie. Dzień ten ustalono po to, aby raz w roku wszyscy uprzytomnili sobie, a matki odczuły, jak ważna jest ich rola w naszym życiu.
My także dzisiaj swoim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia płynące z małych, ale gorących serc.