„Bombka bożonarodzeniowa”-konkurs plastyczny.

Jak co roku o tej porze, zachęcamy do udziału w świątecznym konkursie plastycznym, którego celem jest wykonanie bombki choinkowej.

Regulamin Konkursu:

– Forma wykonania bombki –  praca przestrzenna.

– Praca powinna zostać wykonana samodzielnie, z dowolnych materiałów oraz dowolną techniką.

– Jedna osoba może przesłać zdjęcie tylko jednej pracy.

– Pracę należy sfotografować, a następnie przesłać na adres e-mail: ksnopek@zspgieraltowice.pl  z następującym opisem: imię i nazwisko, klasa.

– Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • I kategoria: klasy 1 – 3
  • II kategoria: klasy 4 – 8

– Przy ocenie pracy bierze się pod uwagę:

  • wiek wykonawcy
  • samodzielność wykonania
  • zgodność z założeniami – bombka choinkowa – forma przestrzenna
  • technikę dekoracji, pomysłowość, staranność i estetykę wykonania.

– Termin przesyłania prac do 18.12.2020 r.

– Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.

Organizatorzy konkursu: nauczyciele wspomagający