BohaterON–włącz się do akcji

BohaterON–włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez przesłanie im drogą elektroniczną kartek z wyrazami wdzięczności. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów– polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii.

Włącz się do akcji i wykonaj pracę, którą umieścisz na stronie organizatorów:
https://wpis.dumnizpowstancow.pl/dodaj-wpis

Poniżej spot, zachęcający do uczestniczenia w akcji.