Bieg Samarytański

Członkowie SKPCK przygotowali stanowiska I pomocy. Zadaniem drużyn z klas IV-VI było rozpoznanie urazu i jak najszybciej udzielenie pomocy osobie zemdlonej, ze złamaną ręką, zwichnięciem stawu, krwotokiem z nosa, atakiem padaczki. Najlepszymi ratowniczkami okazały się dziewczęta z klasy VIa Marzena Dekarz i Katarzyna Durczyńska.