Biblioterapia „W świecie książek”

W tym roku szkolnym uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej brali udział w zajęciach dodatkowych – Biblioterapia „W świecie książek” prowadzonych przez p. Kamilę Snopek.

Celem prowadzonych zajęć było przede wszystkim:

– rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

– zapoznanie dzieci z teatrzykiem Kamishibai poprzez umożliwienie im bliższego kontaktu w mało znanej formie – „papierowego teatrzyku”.  

Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, podczas których rozwijali swoje zainteresowania czytelnicze. Zostali zapoznani z teatrzykiem Kamishibai, w ramach którego z ogromnym zainteresowaniem słuchali czytanych przez nauczyciela przypowieści, bajek i legend. Zadawali pytania do przeczytanego tekstu, projektowali kolejne strony opowiadań wykonując do nich ilustracje oraz zamieszczając tekst.