Bezpieczna+

plansza-bezpieczna-plus1-780x681

 

Rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach Programu będą ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz będą sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły.


Stop cyberprzemocy! 

Na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych wszyscy uczniowie rozmawiają na temat cyberprzemocy. Dzieci z przedszkola i klas pierwszych też poznają bezpieczny internet. „Mój przyjaciel Necio” to film edukacyjny dla najmłodszych dzieci które mogą – również poprzez gry, animacje oraz piosenki – stawiać pierwsze kroki w sieci oraz poznawać podstawy bezpieczeństwa online. Uczniowie świetlicy szkolnej obejrzeli kreskówki „Owce w Sieci”. To filmy edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Chętnie wykonali gazetkę z kreskówkami-sieciakami. 

 


 

Wizyta w Centrum Zarządzania Kryzysowego

W poniedziałek 27.11. klasa 5a pojechała do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w którego piwnicach mieści się największe w Polsce Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji dotyczących przebiegu interwencji różnych grup reagowania: Policji, Pogotowia Ratunkowego czy Straży Pożarnej. Zostali poproszeni o rozważność w telefonowaniu na numer alarmowy 112, aby osoby naprawdę potrzebujące pilnej pomocy lub nawet pozostające w zagrożeniu zdrowia lub życia, mogły o tę pomoc poprosić. Na zakończenie naszej wizyty dzieci przeszły szybki kurs pierwszej pomocy ćwicząc resuscytację na fantomach.
Wizyta w Centrum Zarządzania Kryzysowego była bardzo ciekawa a zawdzięczamy ją Urzędowi Gminy Gierałtowice, któremu serdecznie dziękujemy.


 

Spotkanie ze strażakiem

Uczniowie klasy III C Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach gościli niezwykłego gościa. Był nim pan Wojciech Szołtysek – strażak. 
W trakcie pogadanki, która miała miejsce 19 stycznia 2018 roku dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami jakie na nich czyhają w szkole i w domu.
Pan strażak zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania prądu i gazu. Omówił zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców, jak również przestrzegał uczniów przed kontaktami z osobami nieznajomymi. Wyjaśnił co to jest „czad” i jaki ma wpływ na zdrowie człowieka. Zademonstrował osobisty sprzęt strażaka biorącego udział w akcji ratowniczej. Nie zapomniano o przypomnieniu numerów alarmowych m.in. 998 do Straży Pożarnej oraz numeru ratowniczego 112, o których wszystkie dzieci pamiętały. Dzięki takiemu spotkaniu uczniowie utrwalili sobie wiadomości zdobyte na innych zajęciach lekcyjnych. 
W końcowej części spotkania dzieci zadawały pytania, na które pan strażak chętnie odpowiadał. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.

 


 Dzień Bezpiecznego Internetu

W naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu 25 stycznia 2018 r. Uczniowie zgromadzili się w auli szkoły aby zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa online. W czasie szkolenia omówiono wiele problemów z jakimi mogą spotkać się użytkownicy internetu. Brak poszanowania innych osób i ich prywatności, czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem itp. Internet to narzędzie, które uczniowie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje powinny być oparte na poszanowaniu drugiej strony. Tego dnia również rodzice uczniów spotkali się z pracownikiem Wydziału ds. Przestępczości Nieletnich i usłyszeli wiele cennych porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie.

 

 


 

Uwaga Internet- lekcja w kinie

16 marca uczniowie klas 5 a i 5 b uczestniczyli w lekcji o mediach pt. „Uwaga Internet”, która odbyła się w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach.
Podczas lekcji
• dowiedzieli się, co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić,
• poznali, jak sprawdzić, czy informacja podana w Internecie jest prawdziwa,
• przekonali się, co łączy rakietę kosmiczną ze smartfonem,
• zobaczyli, co by było, gdyby Internet przestał działać,
• odkryli, dlaczego youtuberzy stają się bardziej znani od aktorów,
• zrozumieli, jakie szkody potrafi wyrządzić hejter.
Po interesującej lekcji przeprowadzonej przez aktora Pawła Hajnosa obejrzeliśmy film pt. „Labirynt”.


 Festyn rodzinny – 19 maja 2018r.

– spotkanie z policjantem z Komendy Miejskiej Policji
w Rybniku

„Bezpieczni – JA, TY, MY – w szkole, domu, na ulicy”

Przedstawiciel Policji z Rybnika opowiedział uczniom o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza i zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Przestrzegał przed zabawami w pobliżu jezdni. Zaprezentował tresurę psa policyjnego, który m.in. pomaga przy zachowaniu porządku podczas imprez sportowych.
Policjant podkreślał także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży, czy plecakach, zwłaszcza po zmroku. Tłumaczył, że kiedy piesi są widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, stają się bardziej bezpieczni.
Zdaniem policjanta potrzebne jest codzienne zaangażowanie i długofalowe nauczanie, przypominanie zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na drodze. Zaangażowani muszą być nauczyciele, policjanci a przede wszystkim rodzice i dziadkowie, którzy mogą pomóc dzieciom w przygotowaniu do samodzielności w m.in. ruchu drogowym.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się też dobra znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dzieci, które zadawały mnóstwo pytań oraz cieszyły się z obecności pana policjanta i jego psa. Czynny udział w zajęciach brało również grono pedagogiczne szkoły. Z relacji na gorąco dowiedzieliśmy się, że dzieciom bardzo się podobało spotkanie z policjantem.


 

Dbam o swoje bezpieczeństwo

4 czerwca br. odbyła się prelekcja dla uczniów klas 1-3 z policjantem, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz bezpiecznych postaw wśród dzieci. Najmłodsi mieli okazję porozmawiać z panem dzielnicowym Piotrem Powalą o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, właściwym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym podróżowaniu autem. Dzieci dowiedziały się także, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nie podczas odpoczynku nad wodą, w górach oraz dlaczego warto stosować elementy odblaskowe.
Odpowiadając na zadawane przez policjanta pytania dzieci wykazały się dużą wiedzą z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w domu, na drodze i w szkole. Podawały też przykłady niewłaściwego postępowania.


Pogadanki z pielęgniarką szkolną

Podczas pogadanek podczas lekcji i zajęć świetlicowych pielęgniarki szkolne Katarzyna Lamla i Ewa Rudzka omawiały z uczniami zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
Uczniowie uczyli się układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a na fantomie wykonywali resuscytację. Omawiali także wyposażenie apteczek w szkolnych pracowniach i domowej. Pielęgniarki pokazywały różne środki opatrunkowe – stosowane w przypadku drobnych ran, oparzeń, złamań, czy zwichnięć. Przy okazji uczniowie przeszli krótki kurs profesjonalnego wzywania pomocy praz rzetelnego przekazywania informacji dotyczących nieszczęśliwego zdarzenia.
Celem zajęć z paniami pielęgniarkami było:
• kształtowanie świadomości i postaw dzieci, które sprzyjają bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci,
• przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań na wypadek zagrożenia,
• zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• kształtowanie zachowań prospołecznych oraz przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
W/W cele zostały zrealizowane. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza umożliwi uczniom bezpieczne zachowanie się w sytuacjach trudnych – zagrażających życiu.

 

Pogadanki odbyły się:
23.04 i 30.04.2018 – uczniowie klas 1-3 (94 osoby)
04.06.2018 – klasy 5a (21 osób), 5b (21 osób), 5c (23 osoby)
18.06.2018 – klasy 4a (17 osób), 4 b (22 osoby), 5 a (24 osoby), 6 a (25osoby)
21.06.2018 – świetlica (23 osoby)

 

 


 

Rajd rowerowy

24 lipca br. został zorganizowany rajd rowerowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach w ramach realizacji rządowego programu „Bezpieczna+”. Współorganizatorami rajdu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”, Klub Abstynentów „Stokrotka” oraz Urząd Gminy Gierałtowice.

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników wycieczki przed budynkiem szkoły. Następnie nastąpiła odprawa w trakcie, której organizatorzy omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym zaakcentowaniem reguł bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach. Później pan Adam Benek sprawdził stan techniczny rowerów uczestników rajdu: czy prawidłowo działają hamulce, czy działają światła, czy rower jest wyposażony w sprawny dzwonek i odblask. W rajdzie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy GOK-u i wolontariusze ze „Stokrotki”.

Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy rajdu rowerowego otrzymali kamizelki odblaskowe i kaski. Później, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w asyście samochodu ubezpieczającego rajd, wyruszyliśmy w kierunku Bekszy. Pogoda dopisywała, humory także, a rowerzyści udowadniali, że potrafią przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy w kolumnie, bowiem nie zdarzyła się nam żadna kraksa. Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy zasiedli przy wspólnym ognisku, upiekli smaczne kiełbaski i delektowali się jagodziankami.

 

Szczególne podziękowania składam panu Dyrektorowi GOK Piotrowi Rychlewskiemu, prezesowi Klubu „Stokrotka” Romanowi Kurzyniec i pani Izabeli Buchale z PGK Gierałtowice za pomoc w organizacji rajdu.

 


 

Rajd rowerowy „Pożegnanie wakacji”

Rajd rowerowy to doskonały sposób na pożegnanie wakacji.
Pod opieką Barbary Świderskiej, Adama Benka, Marcina Grzegorzycy i Tomasza Machy 29 sierpnia  młodzież udała się na wycieczkę po Gierałtowicach. Pogoda nadal dopisuje, więc podróżowanie na dwóch kółkach to sama przyjemność i doskonały sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu- oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy zaopatrzeni byli w specjalne kaski, kamizelki i odblaski, sprawne rowery oraz posiadali wiedzę, jak bezpiecznie jechać w kolumnie. 

Na zakończenie wyjazdu wszyscy udali się na konsumpcję smacznych lodów w Ciastkarni „Czech”.

Galeria

 


 

Gminny Turniej Piłki Nożnej

 

28 sierpnia br. na boiskach ZSP Gierałtowice, dzięki współpracy szkoły z Gminnym Ośrodkiem Kultury, odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej. Towarzyszyła mu piękna pogoda, wszyscy dzielnie walczyli w atmosferze fair-play i świetnie się bawili. W zawodach brało udział 27 uczestników, chłopcy i dziewczyny, którzy reprezentowali wszystkie sołectwa Gminy Gierałtowice.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele: Adam Benek, Marcin Grzegorzyca i Tomasz Macha.

Poczęstunek dla zawodników zapewniło Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”.

Wyniki turnieju:
I miejsce: „Górnik” Gierałtowice
II miejsce: Przyszowice – 1 drużyna
III miejsce: GOK / świetlica Gierałtowice
IV miejsce: GOK / świetlica Przyszowice
V miejsce: GOK / świetlice Chudów- Paniówki

 Galeria 


 

Rajd rowerowy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach wraz z opiekunami uczciła 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, organizując rajd rowerowy na Górę Świętej Anny. Najwyższe wzniesienie w Masywie Chełmskim, jakim jest Góra św. Anny, ma fascynująca historię, która oddaje losy Ślązaków na przestrzeni wieków. Mury sanktuarium były niemym świadkiem walk w okresie powstań śląskich. Kształtowała się wówczas granica zachodnia odradzającego się państwa polskiego. Uczestnicy rajdu wysłuchali opowieści o tych wydarzeniach i samym miejscu, w którym się znaleźli, a następnie przejechali trasę liczącą 33 km do Kleszczowa. Stamtąd autokarem wrócili do Gierałtowic. Rowerzystom sprzyjała aura, gdyż był to jeden z ostatnich, tak upalnych dni. Wyjazd stanowił część Programu Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, który od listopada 2017 roku jest realizowany w szkole w Gierałtowicach. Jego zwieńczeniem będzie uroczystość, podczas której zostanie otwarta wystawa poświęcona losom mieszkańców naszej gminy w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Opiekę nad uczestnikami rajdu rowerowego roztaczali: pan Adam Benek, pan Marcin Grzegorzyca oraz pan Stefan Duda.

Wyjazd sfinansowano ze środków pozyskanych w ramach rządowego programu Bezpieczna+.

Zdjęcia

 


 

 Bezpiecznie na rolkach

Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie klasy 5b wraz z nauczycielami testowali sprzęt, który dostała szkoła w ramach programu Bezpieczna +. Kaski, ochraniacze, koszulki odblaskowe przydały się uczniom podczas jazdy na rolkach, hulajnogach po nowo oddanych chodnikach w naszej wsi niedaleko szkoły. Jazda była bezpieczna, bo odbywała się nie ulicą, a przygotowanym chodnikiem, który nie ma barier w postaci krawężników, podjazdy są wyprofilowane, co ułatwia jazdę. Jednym minusem były zaparkowane na chodniku samochody.

Galeria


 

Bądźmy bezpieczni- spotkanie z policjantem

Dnia 12.10.2018. w ramach realizacji programu Bezpieczna + odbyło się spotkanie dla uczniów nauczania początkowego z dzielnicowym – p. Piotrem Powala. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz podczas spędzania czasu wolnego. Dzieci nie tylko dowiedziały się jak bezpiecznie poruszać się po ulicach, zachowywać wobec kolegów i koleżanek, ale również jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu. Usłyszały też o konsekwencjach płynących z lekkomyślnego zachowania.