Bezpieczeństwo to nie żart

14 grudnia 2012 roku pani Grażyna Lubszczyk, wraz ze swoimi wychowankami z klasy III b, przeprowadziła szkolenie dla uczniów szkoły podstawowej pod hasłem:

 „BEZPIECZEŃSTWO TO NIE ŻART- jesteśmy bezpieczni na drodze, w domu i na wakacjach”.

Miało ono na celu przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania na drodze, w domu oraz w czasie ferii zimowych. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo dzieci zamieszkujących tereny wiejskie. Poruszono również tematykę związaną z bezpiecznym użytkowaniem urządzeń zasilanych energią elektryczną.