Barbórkowe spotkania klas II w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

30 listopada uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach przybliżających „małą ojczyznę” śląską. W czasie „barbórkowych spotkań” dzieci przyjmowane są przez pracowników Muzeum przebranych w stroje śląskie i górnicze, otrzymują pamiątkowe stemple, uczestniczą w prelekcjach i zwiedzają fragmenty ekspozycji. Na program składają się:

– pokaz munduru górniczego,

– projekcja filmu rysunkowego,

– pogadanka „Jak powstał węgiel?”,

– legenda o skarbniku,

– opowieść o górniczych patronkach,

– prezentacja stroju śląskiego.