Barbórka 2014

4 grudnia 2014r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z górnikiem Kopalni Budryk panem Markiem Woźnicą. W trakcie spotkania dzieci poszerzyły swoją wiedzę o tradycje górnicze kultywowane na Górnym Śląsku i wzbogaciły swoje słownictwo o wyrazy związane z pracą górnika.

Uczniowie poznali:
– historię świętej Barbary patronki górników,
-pracę dawnych gwarków,
-zwyczaje górników,
-legendę Skarbnika,
-historię munduru i insygniów górniczych,
-tradycje rodziny górniczej – Barbórka.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli miłemu gościowi laurkę, wyrecytowali wiersze o Barbórce, zaśpiewali śląską piosenkę ludową „Poszła Karolinka” i wykonali pląs „ Jo je karlus „. Miły gość podziękował dzieciom za występy, częstując czekoladkami i wręczając pamiątkowe długopisy.