Barbórka 2011

 

2 grudnia 2011r. uczniowie klasy Ib uczestniczyli w spotkaniu z górnikiem Kopalni Knurów. W trakcie spotkania dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o tradycje górnicze kultywowane na Górnym Śląsku. Uczniowie poznali

– historię świętej Barbary patronki górników,

-pracę dawnych gwarków,

-zwyczaje górników,

-legendę Skarbnika,

-historię munduru i insygniów górniczych,

-tradycje rodziny górniczej.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli miłemu gościowi laurkę i zaśpiewali śląską piosenkę ludową ?Karliku, Karliku”.