Bąbel w drodze do szkoły

W dniu 16 października uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej oraz dzieci z Gminnego Przedszkola w Gierałtowicach uczestniczyły w przedstawieniu edukacyjno-profilaktycznym pt. „Bąbel w drodze do szkoły”. Wystawili je aktorzy z „Teatru Nie-Wielkiego” z Opola. Pełen humoru spektakl przybliżył najmłodszym zasady bezpiecznego zachowania się w pobliżu jezdni, zasad korzystania ze środków komunikacji oraz poruszania się pieszych po drodze. Był okazją do tego, by po raz kolejny przypomnieć dzieciom o tym, że należy dbać o własne bezpieczeństwo. Również i tym razem doskonale sprawdziła się zasada, iż można uczyć się poprzez zabawę.

2013-10-16 10.25.38