Antymina – profilaktyka z pasją

W poniedziałek 7 listopada uczniowie klas 8 wzięli udział w działaniach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niesie ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki.

Mirosław „Kolah” Kolczyk -artysta, raper, główny prelegent Programu, z wielką pasją opowiadał, na podstawie własnych historii, o konsekwencjach używania środków psychoaktywnych oraz o indywidualnej odpowiedzialności za słowo i czyny. Dostępny sposób przekazu sprawił, że trafił do świadomości uczniów.

„Wychodząc naprzeciw problemom społeczno-zdrowotnym obserwowanym wśród młodzieży i zagrożeniom, jakie niosą ze sobą różne używki, w tym dopalacze i inne narkotyki, powstał Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” – Profilaktyka z pasją”
strona projektu: www.antymina.pl