Adopcja Serca

Szóstoklasiści już kolejny rok przekazują ofiarę na rzecz edukacji dziewczynki z Republiki Środkowej Afryki.

Dzięki ich pomocy Clementyna z wioski Dembia będzie mogła uczęszczać do szkoły. Misjonarze franciszkanie otworzyli ich 9- uczy się tam prawie 2000 dzieci. Na terenie misji jest jeszcze wiele maluchów, które z powodów ekonomicznych nie mają żadnego dostępu do edukacji.

Cieszymy się bardzo, że możemy wesprzeć chociaż jedną konkretną osobę, bo kropla drąży skałę.

CAM01929